สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายจิรครินทร์  วาทยานนท์
 
1. นางสุพัตรา  โสมา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  รัตนบุตร
2. เด็กชายภัทรชิระ  ประสาวะเก
3. เด็กชายอชิรวัฒน์  ทิพชาติ
 
1. นางสุพัตรา  โสมา
2. นางสาววรรณภา  ธนะชัย