สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายวรวิทย์  ประจวบบุญ
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไพรสุวรรณ
3. เด็กชายเลิศนรินทร์  แสนจันทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พัฒนกุลชัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 9    
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 72.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยนุช  สุวรรณมิตร
 
1. นางสาวจิณห์จุฑา  สมออ่อน