สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายณัฐกร  พงษากลาง
2. เด็กชายธันวา  สุนทรวัฒน์
3. เด็กชายภักคะพน  โมทา
4. เด็กชายรหัท  เขียวชัยภูมิ
5. เด็กชายเลิศฤทธิ์  พุ้ยน้อย
 
1. นางนิตยา  แคนชัย
2. นายคง  แคนชัย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอรินทร์ญา  ชูจิตร
 
1. นางอังคณา  หานะพันธ์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายธวัชชัย  พรประภา
 
1. นางสาวศศิรดา  พันชัยภู