สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  โคตรดา
2. เด็กหญิงเสาวรส  โรจน์พงศ์เกษม
 
1. นางมะลิวัน  ไชยชนะ
2. นางรัตติยาภรณ์  เค้าแคน