สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงคุณารักษ์  ดีสุ่ย
 
1. นางสาวกัญจนา  วงษ์จารย์