สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 8 1. เด็กชายฐิรวัฒน์  ชานุชิต
2. เด็กชายแสงทอง  ไหววิจิตร
 
1. นายธีรศักดิ์  ทองดี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงแพรว  โยแก้ว
 
1. นางสาวภัทรานุช  ปะจะเน