สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงน้ำฝน  มัดถาประกา
2. เด็กชายไชยวัฒน์  แสนรัมย์
 
1. นางกิตติวรรณ  แสงโทโพ
2. นางสาวนงรัก  คำปัญญา