สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตรกร  ดีสุข
2. เด็กหญิงอรนุช  โคตรมณี
3. เด็กชายอัครเดช  ตาพาว
 
1. นางสาวจริยา  สะเดา
2. นายอภัย  เพชรภา