สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายจักรพันธ์  ไกรศรี
2. เด็กชายธนิสรณ์  ขะลา
 
1. นายมงคล  ญาติสังกัด
2. นายยุทธชัย  สนเจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ไกรศรี
 
1. นายยุทธชัย  สนเจริญ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัสยา  ช่วยนา
2. เด็กชายวิทยา  มหาวงศ์
 
1. นายยุทธชัย  สนเจริญ
2. นางวารุณี  กิตติปัญจมาศ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุพรรษา  นามทองดี
 
1. นางสาวดวงนภา  นามโยธี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงศิริภาวี  พันเทศ
 
1. นางสาวดวงนภา  นามโยธี