สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62.66 ทองแดง 5 1. เด็กชายนันทพงศ์   พวงสมบัติ
2. เด็กชายภูมิภัทร   ปะริโต
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  คำมา