สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิยะดา  แก้วคูณ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญสะนา
3. เด็กหญิงสุนารี  สีหลง
4. เด็กหญิงแก้วตา  รัตนา
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  นาหล่อง
 
1. นางลำดวน  ปาละโค
2. นางสาวกฤตยา  ผ่องพันธุ์