สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรมพร  ช่วนา
2. เด็กชายสายฟ้า  สุธรรม
3. เด็กหญิงอัศรา  มิ่งชัย
 
1. นางวาสนา  ปราบวิชิต
2. นายบุญพร้อม  อวบอ้วน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงอริสา  ไสนา
 
1. นางวาสนา  ปราบวิชิต