สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาลินี  รัตนวิจิตร
 
1. นางรุจิรา  พาวงศ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรนุช  ศิริรางกูล
 
1. นางรุจิรา  พาวงศ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภูมี
 
1. นางรุจิรา  พาวงศ์