สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดีสี
 
1. นายสมจิต  สุภาษิต
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โคตรมิตร
 
1. นายอาริยุทธ  ถนอมภณ