สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับบา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กชายเปรม  เจนไธสง
2. เด็กชายเมธา  จันทร์หอม
 
1. นายสมพงษ์  มะวงค์
2. นางรำไพ  มะวงค์