สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันทะแจ่ม
2. เด็กชายเสกสรรค์  อุดมรัตน์
 
1. นางสาวทองหล่อ  นาราช
2. นางสาววนิดา  อำลา