สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐกร  รักษาบุญ
2. เด็กชายภัทรพล  ท้าวจันทร์
 
1. นายสุขพิชญ์  ตะวงษ์