สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิยาพร  คงมุ่งคล้า
2. เด็กหญิงวรรณวลี  บาลี
3. เด็กหญิงวริยา  พัฒนวิบูลย์
 
1. นายพิทยาพล  บุตรวิชา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เพียเที่ยง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บาลี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ประกานะภูเขา
 
1. นางสุพัสตา  โม้อ้อน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเมธิกา  ภักดียา
 
1. นางเกษร  ผาพันธ์
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายอธิวัฒน์  พิลิ
 
1. นายสุริยงค์  วรรณาหาร
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 81 ทอง 4 1. เด็กชายพงศธร  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  สิมหลวง