สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายประจวบ  ถนอมจิตต์
2. เด็กชายเจตรินทร์  คำโคตรศูนย์
 
1. นายประณต  ภูศรี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชรี  ทองเงิน
 
1. นางเกษร  ผาพันธ์