สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรนภา  กวนทุมมา
2. เด็กหญิงสกลสุภา  ยวนใจ
 
1. นางพัชรี  กรวยทอง