สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกฤษณพนธ์  วงษ์สามหมอ
2. เด็กชายศรายุท  ลาพานิช
 
1. นายพิทยาพล  บุตรวิชา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพรธิตา  พลแก้ว
 
1. นางพรนิภา  ภูศรี