สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนท่อน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอภิวัลย์  เทือกบุญ
2. เด็กหญิงเกวรินทร์  ชินโคตร
 
1. นายชาญเล็ก  หมั่นทะเล
2. นางบังอร  นาสมใจ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ชนะชัย
2. เด็กชายวรวุฒิ  แพไธสง
3. เด็กชายไชยา  สีขอน
 
1. นายสมมิตร  นาสมใจ
2. นางบังอร  นาสมใจ