สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. นางสาวปิยวรรณ  พิทักษ์พูน
2. เด็กชายศุภกิจ  ภิรมกิจ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สอนนอก
 
1. นางชลพรรษ  นามไธสง
2. นายพงษ์พรหม  แก้วชนะ