สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชนาพร  ด่านอุด
 
1. นางพิมใจ  ศรีบุญเรือง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.65 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกิตติชัช  ฤทธิสิทธิ์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ลื่นกลาง
 
1. นายธงชัย  ธรรมรัตน์