สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทับขวา
 
1. นางอารียาภรณ์  สุวรรณเวียง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกัลยา  ภาษี
 
1. นางอารียาภรณ์  สุวรรณเวียง