สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิสากร  ประจันตะเสน
 
1. นายพานิตร  พลกระจาย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  หงษ์สิงห์ทอง
 
1. นางปิยะเกียรติ  บุตรวิชา