สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.1 ทองแดง 11 1. เด็กชายนันทภพ  จันทร์สิงห์
2. เด็กชายเจษฎากร  อุดมพร
 
1. นางสาวสุปราณี  แรมรีย์