สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายวรินทร  เทพนรินทร์
 
1. นางกษมาพรรณ  ภูสง่า
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายนิเวศน์  เศษวิสัย
2. เด็กชายปริวัฒน์  แสนบุญ
3. เด็กชายวัชระ  โพธิ์นอก
 
1. นางกษมาพรรณ  ภูสง่า