สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายวรินทร  เทพนรินทร์
 
1. นางกษมาพรรณ  ภูสง่า
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีจันทึก
 
1. นางสาวอาริษา  คลังตุ้ย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศิริญาพร  ศรีบูลา
 
1. นางกษมาพรรณ  ภูสง่า
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายนิเวศน์  เศษวิสัย
2. เด็กชายปริวัฒน์  แสนบุญ
3. เด็กชายวัชระ  โพธิ์นอก
 
1. นางกษมาพรรณ  ภูสง่า