สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรียะ
2. เด็กชายธนอนันท์  ปลัดศรีช่วย
3. เด็กหญิงอริสรา  นาราษฎร์
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  ทุมพิสาน
2. นางเนาวรัตน์  บุญธรรม