สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบะแค สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายธนโชค  หอมโสม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ประชากูล
3. เด็กชายวีรยุทธ  ประชากูล
 
1. นางสาวกุสุมา  พลช่วย