สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขวัญชัย  โถยป้อง
2. เด็กชายพิพรรธ  คำกลาง
3. เด็กหญิงสุนิษา  บุปผาชาติ
 
1. นายอำนวย  สีเคน
2. นายทนงศักดิ์  อุยะวาปี