สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  บอลไธสง
2. เด็กหญิงนารี  ผุยเถิง
3. เด็กหญิงวรรณิสา  มาตย์วังแสง
4. เด็กชายวายุ  วงด้วง
5. เด็กหญิงศิริตา  งามใจ
 
1. นางฐิตาภรณ์  นันกลาง
2. นางสาวมนต์ญฎา  บุญทันเสน