สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  อันทะนัย
2. เด็กหญิงบัวชมพู  กำลังวรรณ
 
1. นายศิริโชค  งวงช้าง
2. นายสุพิณ  กุลชัย
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมมาดา  แก้วหานาถ
2. เด็กหญิงภาวนา  ทนเล
3. เด็กชายสลักพล  พลดงนอก
 
1. นายศิริโชค  งวงช้าง
2. นายทองล่า  รักษาพงศ์