สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปาะ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  มีมาก
2. เด็กหญิงลลิตา  หอมอ่อน
3. เด็กหญิงอภิสรา  สุขเพีย
 
1. นางสาวกาญจนาภา  พลแสง
2. นายศรเสน่ห์  ป้องสา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 55.02 เข้าร่วม 10