สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์  คำเสน
2. เด็กหญิงชัชนันท์  มัครมย์
3. เด็กหญิงวาริสา  ธรรมรักษา
 
1. นายชาญวิชัย  พลสงคราม
2. นางพิมพ์จันทร์  ชิวหา
3. นางสาวสายฝน  ยอดสง่า
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วระสีหา
2. เด็กหญิงปัทมาศ  โบรานันท์
 
1. นางนุชรัตน์  ไชยศรี
2. นายชาญวิชัย  พลสงคราม