สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผักหวาน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลฎา  วงศ์ชา
2. เด็กหญิงธีรภาดา  หลวงจันทร์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประทิพย์ทน
 
1. นางศศิธร  นิมสันเทียะ
2. นางกัลยา  กองหล้า