สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายธณัฐชัย  เมสูงเนิน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เมืองโพธิ์
 
1. นางสาวลักขณา  จงเจนกลาง
2. นางสาวสุจิตรา  วิชัยแสง