สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐชนก  เนินทราย
2. เด็กหญิงพระจันทร์  เมืองศักดา
 
1. นายปริญญา  รัตนบุตร
2. นางสมปอง  รัตนบุตร