สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรเดช  เดชศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  เนียมทิพย์
3. เด็กหญิงวิภาดา  กำไรทอง
 
1. นายธวัชชัย  ศรีภูมิ
2. นายปริญญา  รัตนบุตร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงแพทชลีย์  อับษร
 
1. นายปริญญา  รัตนบุตร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัทธนันท์  ปุริตัง
 
1. นายปริญญา  รัตนบุตร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงประทานพร  ศูนย์กลาง
 
1. นายปริญญา  รัตนบุตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐชนก  เนินทราย
2. เด็กหญิงพระจันทร์  เมืองศักดา
 
1. นายปริญญา  รัตนบุตร
2. นางสมปอง  รัตนบุตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.75 ทอง 14 1. เด็กหญิงภัทชราภรณ์  พุทสะลา
 
1. นางสมปอง  รัตนบุตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชราภา  บุญกว้าง
 
1. นางสมปอง  รัตนบุตร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.5 ทอง 6 1. เด็กชายธนโชติ  นาคำ
2. เด็กหญิงพรนภัส  มีแคน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อับษร
 
1. นางสมปอง  รัตนบุตร
2. นางสาวสุรัตน์ดา  ลุนบง