สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแฝก สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กชายกิตติพันธ์   พรมรักษา
2. เด็กชายนรเสฏฐ์  อุ่นเกิด
3. เด็กชายโยธิน  ไวศรีแสง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ช่อประพันธ์
2. นางศุภาภรณ์  ภิรมกิจ