สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  สารทรัพย์
2. เด็กชายธนิต  รักษาพงศื
3. เด็กชายพีระพัฒน์  นุ่มพัน
 
1. นายสุดใจ  โสธร
2. นายสมาน  ประมะคัง