สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายนพรัตน์  พร้อมเพรียง
 
1. นางสุพรรณี  อนุอัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เกยุทธรัตน์
 
1. นางละเอียด  ประครองญาติ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธนา  ศรีอุ่น
 
1. นางวิจิตราภรณ์  แท่นทอง