สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลอมคอม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  พิมพ์ทอง
 
1. นางชญาภา  อุปฮาต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพาลินันท์  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงสุนีย์รัตน์  อุนโล
3. เด็กหญิงเจติยา  ขลิบเงิน
 
1. นางสาวดลดารา  บัวนาค
2. นางวลัยวรรณ  แต้สมบูรณ์