สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านละหานนา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เศรษฐสุวรรณ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  แสงภูมิ
 
1. นางสาวอุไร  ศิริภิรมย์
2. นางสาวพราวพลอย  ชัยพรมมา