หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนน้ำพอง 48 27 65.85% 9 21.95% 3 7.32% 2 4.88% 41
2 โรงเรียนบ้านคำบง 47 24 57.14% 11 26.19% 4 9.52% 3 7.14% 42
3 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 50 22 55% 13 32.5% 1 2.5% 4 10% 40
4 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 45 18 50% 9 25% 3 8.33% 6 16.67% 36
5 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 30 18 78.26% 3 13.04% 0 0% 2 8.7% 23
6 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 34 18 69.23% 2 7.69% 4 15.38% 2 7.69% 26
7 โรงเรียนบ้านผักหนาม 27 16 66.67% 7 29.17% 1 4.17% 0 0% 24
8 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 30 16 66.67% 4 16.67% 3 12.5% 1 4.17% 24
9 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 40 16 66.67% 2 8.33% 2 8.33% 4 16.67% 24
10 โรงเรียนชุมชนกระนวน 20 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
11 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 29 14 58.33% 4 16.67% 4 16.67% 2 8.33% 24
12 โรงเรียนบ้านสำโรง 34 13 50% 3 11.54% 4 15.38% 6 23.08% 26
13 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 32 13 61.9% 2 9.52% 3 14.29% 3 14.29% 21
14 โรงเรียนบ้านทรายมูล 26 12 54.55% 6 27.27% 2 9.09% 2 9.09% 22
15 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 17 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
16 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 18 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
17 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 17 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
18 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 30 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
19 โรงเรียนบ้านขุนด่าน 20 11 64.71% 3 17.65% 0 0% 3 17.65% 17
20 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 21 11 68.75% 1 6.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
21 โรงเรียนบ้านหัวดง 17 11 78.57% 0 0% 2 14.29% 1 7.14% 14
22 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 25 10 55.56% 5 27.78% 2 11.11% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 35 10 37.04% 4 14.81% 6 22.22% 7 25.93% 27
24 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 20 9 56.25% 7 43.75% 0 0% 0 0% 16
25 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 32 9 40.91% 6 27.27% 2 9.09% 5 22.73% 22
26 โรงเรียนบ้านวังชัย 21 9 52.94% 6 35.29% 0 0% 2 11.76% 17
27 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 27 9 47.37% 4 21.05% 4 21.05% 2 10.53% 19
28 โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 15 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
29 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 11 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
30 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 18 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
31 โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 18 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนบ้านหนองโก 21 8 47.06% 3 17.65% 4 23.53% 2 11.76% 17
33 โรงเรียนบ้านวังโพน 25 8 44.44% 2 11.11% 2 11.11% 6 33.33% 18
34 โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 14 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 18 8 53.33% 1 6.67% 4 26.67% 2 13.33% 15
36 โรงเรียนนามูลวิทยาคม 16 8 66.67% 0 0% 1 8.33% 3 25% 12
37 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
38 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 23 7 38.89% 4 22.22% 3 16.67% 4 22.22% 18
39 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 29 7 36.84% 4 21.05% 2 10.53% 6 31.58% 19
40 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 14 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 17 7 50% 1 7.14% 1 7.14% 5 35.71% 14
42 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 26 6 26.09% 9 39.13% 5 21.74% 3 13.04% 23
43 โรงเรียนบ้านห้วยเตย 16 6 37.5% 5 31.25% 4 25% 1 6.25% 16
44 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 18 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
45 โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 15 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
46 โรงเรียนบ้านนาคู 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านบะแต้ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 21 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 14
51 โรงเรียนบ้านดง 17 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 13
52 โรงเรียนบ้านนาขาม 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
53 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
54 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 11 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
56 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 21 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
57 โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านหัวบึง 16 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
59 โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 9 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 8 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
62 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 15 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 11 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
68 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 11 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
69 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 17 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
70 โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 10 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
71 โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านโนน 13 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
73 โรงเรียนบ้านสระกุด 11 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านกระนวน 13 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
76 โรงเรียนบ้านคำแมด 11 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนบ้านคำม่วง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 9 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 9 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 3 33.33% 9
81 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 8 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนบ้านสว่าง 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
83 โรงเรียนมนตรีศึกษา 7 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนศิลาโป่งคำ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 20 3 20% 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 15
88 โรงเรียนบ้านคำม่วงดงเย็น 10 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 13 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
92 โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
93 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 15 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
95 โรงเรียนหนองแสง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านาง้อง 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 7 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
100 โรงเรียนบ้านหนองคู 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
101 โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
102 โรงเรียนบ้านนาเรียง 8 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
103 โรงเรียนบ้านคำมืดวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านบ่อ 20 2 20% 5 50% 1 10% 2 20% 10
106 โรงเรียนบ้านแห้ว 9 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
107 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
108 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
109 โรงเรียนบ้านบึงกลาง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
111 โรงเรียนบ้านฟากพอง 9 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
112 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 13 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
113 โรงเรียนบ้านคำมืด 8 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
114 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
115 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
116 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 10 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 9 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
118 โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 8 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
119 โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
120 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 12 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
122 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านโนนพยอม 7 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
125 โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
126 โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านโนนจิก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
128 โรงเรียนคำบอนวิทยา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านดงมัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 20 1 7.69% 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 13
135 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 8 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
136 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 10 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
137 โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านหนองชา 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
139 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
140 โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 6 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านนาค้อ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
144 โรงเรียนโนนหัวช้าง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านดงเย็น 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
147 โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
148 โรงเรียนบ้านนาฝาย 7 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านดงเรือง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
152 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
153 โรงเรียนบ้านโสกแสง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
154 โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตานา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนศรีเมืองแอม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านหนองโอง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 4 0 0% 0 0% 4 100% 0 0% 4
166 โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านโสกม่วง 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
169 โรงเรียนป่าเปือยเทพอำนวย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 6 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
171 โรงเรียนบ้านหินลาด 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
172 โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
173 โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
174 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]