หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายชุมแพ

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สนามปูน 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สนามหญ้า 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน เวทีห้องประชุม 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน เวทีห้องประชุม 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.6/2 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.1/1 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.1/1 ห้อง ป.1/2 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน ห้องสมุด 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน ห้องสมุด 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ห้อง 1 24 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 15
08.30-16.30 เวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ห้อง 2 24 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-16.30 เวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ห้อง 3 24 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 14
08.30-16.30 เวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ห้อง 4 24 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
08.30-16.30 เวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ห้อง 5 24 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
08.30-16.30 เวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ห้อง 6 24 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
08.30-16.30 เวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ห้อง 7 24 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 14
08.30-16.30 เวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ห้อง 8 24 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
08.30-16.30 เวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]