หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายชุมแพ

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 10-12 (หน้าเสาธง) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 19-21 (หน้าเสาธง) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 13-15 (หน้าเสาธง) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 4-6 (หน้าอาคาร 1) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222,223,224 6 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126,127,128,129 6 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่1-3 (หน้าอาคาร 1) 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122,123,124 6 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 4-6 (หน้าอาคาร 1) 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 7-9 (หน้าอาคาร 1) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 28-30 (หน้าอาคาร 2) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 22-24 (หน้าอาคาร 2) 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่22-24 (หน้าอาคาร 2) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 25-27 (หน้าอาคาร 2) 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 28-30 (หน้าอาคาร 2) 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต้นท์หลังที่ 25-27 (หน้าอาคาร 2 ) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 16-18 (หน้าเสาธง) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113,114,116 6 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]