หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายชุมแพ

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113-114 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00 ลำดับ 1-8 ห้อง 113 และ ลำดับ 9-17 ห้อง 114
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113-114 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00 ลำดับ 1-8 ห้อง 113 และ ลำดับ 9-17 ห้อง 114
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117,118,119 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00 ลำดับ 1-8 ห้อง 113 และ ลำดับ 9-17 ห้อง 114


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]