หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายชุมแพ

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีหอประชุม 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีหอประชุม 9 ต.ค. 2557 08.00-12.00
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีหอประชุม 7 ต.ค. 2557 08.00-12.00 หลังพิธีเปิด
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีหอประชุม 7 ต.ค. 2557 08.00-12.00 หลังพิธีเปิด
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีหอประชุม 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีหอประชุม 8 ต.ค. 2557 08.00-12.00
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีหอประชุม 7 ต.ค. 2557 13.00-16.30
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีหอประชุม 7 ต.ค. 2557 13.00-16.30
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 4 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 4 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]